آثار استاد جعفر سیدان خراسانی

فارسی 3167 نمایش |


«نقدیه فلسفی»، امری بسیار ضروری، برای حصول رشد فکری، و تعالی عقلانی، که امروز اندک اندک مورد توجه بعضی از افاضل قرار گرفته و اهمیت آن تا حدی معلوم شده است، یکی از کارهای سالیان آیه الله سیدان است، که به صورتی بسیار فنی و با «متد علمی» انجام می دهند.
برخی از آثار ارزشمند و روش آموز، جناب استاد، عبارتند از:
1- رساله «میزان شناخت» (چاپ مشهد، انتشارات طوس/ 1381).
2- رساله «حدوث و قدم».
3- رساله «اتحاد عاقل و معقول» (نقد).
4- رساله «فاعلیت مبدأ متعال».
5- رساله «علم و اراده مبدأ متعال».
6- رساله «رد سنخیت خالق و مخلوق».
7- رساله «لقاءالله» (بحثی درباره فنا فی الله و تجلی).
8- رساله «جبر و اختیار».
9- رساله «بداء».
10- رساله «نقد اصاله الوجود».
11- رساله «نقد معاد مثالی».
12- رساله «نقد قاعده الواحد».
13-رساله «روش تفسیر» (در بیان روشهای تفسیری عرفانی، کلامی، اخباری و....).
14- رساله «نقد نکته هایی از تفسیر شریف المیزان».
15/1- دروس اعتقادی (توحید – نبوت).
15/2- دروس اعتقادی (امامت – معاد).
16- شرح خطبه 152 (از نهج البلاغه)، (چاپ پیام طوس/1382)
17- بحثی پیرامون مسئله ای از معاد (مناظره)، گرد آوردنده: استاد مهدی مروارید، (چاپ مشهد، انتشارات ولایت /1381).
18- «الفوائد النبویه»، (چاپ مشهد/ 1380).
این رساله به زبان عربی است، شامل 2 مقدمه، و 3 مرحله؛ در این رساله، نقد فلسفی فنی و بسیار قوی ارائه شده است.

منـابـع

عقل سرخ، محمدرضا حکیمی، صفحه 172-174

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها