ضرورت تجدید نظر حوزه ها در ابعاد تربیتی

فارسی 1810 نمایش |

بعد تربیتی

دقت و بررسی طلاب در حوزه ها در یک سری از ابعاد و تجدید نظر در ماهیت بنیادین آنها (بحث و یقین) در قوام حوزه ها، و گرایش توده ها به دین (به وسیله جدا کردن عالمی که خود را برای دین می خواهد، از کسی که دین را برای خود و نزدیکان خود، و دنیای خود، وسیله قرار می دهد)، و نیز پناه یابی نسلهای بی پناه جوان، و حتی خود طلاب جوان بی برنامه و فاقد اسوگانی صاحب صلاحیت (یا کم بودن چنین اسوگانی)، که بحق ایتام درجه اول آل محمدند، تأثیری حیاتی دارد؛ و در تاریخ حضور حوزه ها، در روند حرکتهای ناشناخته آینده، استمراری اساسی پدید می آورد. و امید است رضایت و عنایت حضرت حجت بن الحسن المهدی (ع) را به همراه داشته باشد.
بعد تربیتی: جسمی، نفسی، قلبی.

بعد اجتماعی

1- آداب رفتن به سراغ محرومان.
2- آداب سخن گفتن با دانشجویان و دانشگاهیان.
3- روش پاسخگوئی به انواع سوالها و سوال کنندگان.
4- آداب مصاحبه با دانشمندان خارجی، و سفر به کشورهای دیگر و برقرار کردن ارتباط با مردم هر کشور.
5- آداب سلوک شخصی.
6- آداب انضباطهای خانوادگی و پرورش فرزند.
7- آداب حضور در محافل حسینی، و جای گرفتن بر منبر، و توجه به آیین سخنرانی، و ذکر مصیبت (به اندازه و به تناسب و البته از روی مدارک صحیح).
8- آداب امام جماعت شدن و حضور در مسجد.
9- آداب تحزب و تشکل دادن به مردم.
10- آداب رفتار با اقلیتهای مذهبی (به ویژه رعایت حرمت برادران اهل سنت، از جمله در سفر حج و در حضور مرقد پیامبر اکرم (ص) و ائمه بقیع).

بعد سیاسی

1- آگاهی از ابعاد مختلف سیاست داخلی.
2- آگاهی از ابعاد مختلف سیاست خارجی.
3- اطلاع از اوضاع سیاسی کشورهای اسلامی.
4- اطلاع از اوضاع سیاسی کشورهای غیر اسلامی.
5- وقوف بر شگردهای گوناگون استعمار.
یک- به وسیله ایادی داخلی اقتصادی.
دو- به وسیله ایادی خارجی اقتصادی.
6- آگاهی از عملکردهای سیاستهای خارجی کشورهای بیگانه، در لباس فرهنگ و کار فرهنگی و فکری، و به قصد مبارزه با اسلام، اما به نام آزادی فکر و نشر اندیشه!
7- آگاهی از فرهنگ سازیهای مثبت مقطعی، برای حرکات سیاسی و اجتماعی (به وسیله ایادی خودی و مطمئن و دارای صلاحیت).
8- آگاهی از فرهنگ سازیهای منفی مقطعی، برای مقاصد سیاسی و اجتماعی (به وسیله ایادی بیگانه).
9- بازشناسی شبه فلسفه های باطنا سیاسی و ظاهرا فرهنگی (وارداتی غربی، به ویژه از سوی متفکران صهیونیست).
10- شناخت چگونگی نقش ویرانگر شبه فلسفه ها، در انحراف افکار، و تحریف نگرشها، به ویژه افکار و نگرشهای جونان (از جمله در دانشگاهها و.....)، و چاره جویی برای آنها.

بعد اقتصادی

1- بی سامانی امور مالی طلاب.
2- وضعیت بسیار نامطلوب پرداخت حقوق به طلاب محترم. وجوهی که متعلق به حضرت ولی عصر (ع) است، باید با کمال احترام و به صورتی متناسب با زندگی امروز در پرداخت به طلبه امام زمان (ع) تقدیم شود.
3- اطلاع صحیح از مسائل اقتصاد جهانی.
4- اصطلاع صحیح و مستند از مبانی «اقتصاد اسلامی»، و تعریف «عدالت» از نظر ائمه دین (ع).
5- اطلاع از وضع کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان از نظر زندگی معیشت و اقتصاد.
6- توجه به رابطه اخلاق و اقتصاد.
7- توجه به رابطه استقلال و اقتصاد.
8- توجه به رابطه فرهنگ و اقتصاد.
9- توجه به رابطه دفاع و اقتصاد.
10- توجه به رابطه بقای دین و اقتصاد.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 160-163

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد