اثر پیشرفت های ماشینی و صنعتی در جوامع بشر

فارسی 2923 نمایش |

این مطلب مقاله ای است از روزنامه اطلاعات که ترجمه مقاله ای است از مورخ جامعه شناس بزرگ جهان معاصر «توئین بی». در این مقاله به صورت طنز نوشته بود در کتاب مقدس -که مقصودش عهد عتیق است- آمده است که وقتی خدا پدر بزرگ ما آدم را خلق کرد او را در بهشت قرار داد و تمام نعمت ها را در اختیار وی قرار داد و به او گفت از این همه نعمت استفاده کن، فقط یک شجره ممنوعه بود، گفت به آن شجره ممنوعه نزدیک نشو، که اگر نزدیک شوی همه این ها سلب می شود. ولی پدر ما آدم مرتکب آن خطای معروف شد، به آن شجره نزدیک گردید و از آن شجره خورد، نتیجه این شد که گفتند بهشت دیگر جای تو نیست، باید از اینجا بیرون بروی. پدر ما آدم را از بهشت آوردند روی این زمین.
ابتدا برای آدم و فرزندان او خیلی سخت بود که روی زمین زندگی کنند چون در اینجا مکلف و موظف شدند که با کد یمین و عرق جبین زندگی بکنند. ولی بشر تدریجا خودش را با زندگی در زمین تطبیق داد و همین زمین را عملا به صورت همان بهشت برای خودش در آورد. از دریا ها استفاده کرد، از هوا استفاده کرد، از جنگل ها و گیاه ها استفاده کرد، از حیوان ها استفاده کرد و ... کم کم برای فرزندان آدم بهشت شد این جا.
خطای دوم در بهشت دوم انجام شد که جبرا بشر محکوم است از بهشت دومش هم که زمین است بیرون برود. خطای دوم چیست؟ (این را توئین بی می گوید. البته من (شهید مطهری) به آن شکلی که او می گوید قبول ندارم. دلیلش را عرض کنم) خطای دوم ماشین بود. آیا اجداد و بزرگان ما در سه چهار قرن پیش آن گاه که برای اولین بار ماشین را اختراع کردند و پیش خودشان فکر می کردند بزرگترین خدمت ها را به بشر کرده اند، می دانستند که وسیله ای ایجاد کرده اند که همین وسیله، وسیله بیرون راندن بشر از روی زمین خواهد شد یعنی دیگر بشر نمی تواند روی زمین زندگی بکند و محکوم به فناست؟
ماشین هم روز به روز رشد می کند و انسان ضعیف می شود مثل ابریشم و پیله اش. انسان در این پیله خودش مجبور است، آن را می سازد و می سازد تا در درون آن خفه شود و متأسفانه اگر پدر ما آدم را از بهشت بیرون کردند زمینی وجود داشت که بیاید این جا زندگی را از سر بگیرد ولی اگر از این بهشت دوم بخواهد بیرون برود، محکوم به فنای مطلق است.
بعد این مرد مورخ جامعه شناس ضدیتی را که ماشین با طبیعت کرده است شرح داده بود که هوا را چه کرده، با جنگل ها چه کرده، دریا ها و رودخانه ها را تا چه حد آلوده کرده، تخم چند هزار نوع ماهی از روی زمین ور افتاده است، چقدر از انواع پرندگان به دست ماشین بشر از بین رفته و چگونه بشر چهره ضد طبیعت به خود گرفته است.

منـابـع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 238-239

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها