نقش ایرانیان در مسلمان شدن مردم اندونزی و چین

فارسی 4311 نمایش |

گاهی چند خانواده مسلمانان حرکت می کنند می روند به یکی از بلاد کفر و آنجا زندگی می کنند ولی خودشان در آنجا یک هسته می شوند یعنی حکم بذری را پیدا می کنند که به تدریج رشد می کند. و بسیاری از کشورهای امروز اسلامی مولود همین گونه مهاجرین و مهاجرت های هدفدار بوده است. یعنی خانواده های مسلمان رفته اند آنجا برای اینکه بهتر زندگی بکنند. ضمنا هسته ای تشکیل داده و به تدریج رشد کرده اند.
یک کتابی الان زیر چاپ دارم تحت عنوان "خدمات متقابل اسلام و ایران". روی موضوع "خدمات ایران به اسلام" به اندازه ای که در دسترسم بود مطالعه کردم، از جمله انواع خدمات ایرانی ها به اسلام، خدمات تبلیغی است. یعنی اسلام را در جهان تبلیغ کردند. این تبلیغ ها بیشتر به همین صورت بوده که عرض کردم. یعنی یک دسته خانواده های ایرانی رفته اند در جای دیگر، ولی چون سخت مؤمن و معتقد به اسلام بوده اند نه تنها در هاضمه دیگران هضم نشده اند، بلکه دیگران را در هاضمه خودشان هضم کرده اند. مثلا شما هیچ باور می کنید که این اندونزی که الان یک جمعیت 110 میلیونی دارد، اسلام آن مولود همین مهاجرت ها و بیشتر مهاجرت ایرانی ها بوده است؟ در کنگره "هزاره شیخ طوسی" که آخر اسفند و اول فروردین پارسال در مشهد تشکیل شد و من هم شرکت داشتم، یک عالم اندونزیایی در سخنرانیش این سخن را گفت. گفت ما الان یک جمعیت 110میلیونی هستیم و نود درصد ما مسلمان است یعنی نود و نه میلیون مسلمان است. بعد گفت به چه وسیله ما مسلمان شدیم؟
همه می دانند که در آنجا لشگرکشی نشده. سابقه اسلام در اندونزی هفت هشت قرن بیشتر نیست. البته ابتدای آن همان قرن اول است که مهاجرین عرب رفتند آنجا، ولی بیشتر، مهاجرین مسلمان ایرانی بذر اسلام را در اندونزی پاشیدند. همین چین کمونیست بیش از چهل میلیون مسلمان دارد. حالا در چه حالی بسر می برند من نمی دانم ولی چهل میلیون مسلمان دارد و اسلام آنها بیشتر در اثر مهاجرت ایرانی های مسلمان به آنجا بوده است.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن -3 صفحه 191-190

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها