تاریخچه تشیع در جبل عامل

فارسی 4260 نمایش |

فقهای جبل عامل نقش مهمی در خط مشی ایران صفویه داشته اند.
چنانکه می دانیم، صفویه درویش بودند، راهی که ابتدا آنها بر اساس سنت خاص درویشی خود طی می کردند اگر با روش فقهی عمیق فقهای جبل عامل تعدیل نمی شد، و اگر وسیله آن فقها حوزه فقهی عمیقی در ایران پایه گذاری نمی شد، به چیزی منتهی می شد نظیر آنچه در علویه های ترکیه و یا شام هست، این جهت تأثیر زیادی داشت در اینکه اولا روش عمومی دولت و ملت ایرانی از آن گونه انحرافات مصون بماند و ثانیا عرفان و تصوف شیعی نیز راه معتدل تری طی کند.
از این رو فقهای جبل عامل از قبیل محقق کرکی و شیخ بهایی و دیگران با تأسیس حوزه فقهی اصفهان حق بزرگی به گردن مردم این مرز و بوم دارند.
همانطور که شکیب ارسلان گفته است (نشریه دانشکده الهیات مشهد، آقای واعظ زاده تحت عنوان بازدید از چند کشور اسلامی عربی، نقل از کتاب "جبل عامل فی التاریخ") تشیع در جبل عامل زمانا مقدم است بر تشیع در ایران، و این یکی از دلایل قطعی بر رد نظریه کسانی است که تشیع را ساخته ایرانیان می دانند.
بعضی معتقدند نفوذ تشیع در لبنان به وسیله ابوذر غفاری صحابی مجاهد بزرگ صورت گرفت. ابوذر در مدت اقامت در منطقه شام قدیم که شامل همه یا قسمتی از لبنان فعلی نیز بود همدوش مبارزه با ثروت اندوزی های معاویه و سایر امویان، مرام پاک تشیع را نیز تبلیغ می کرد.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 439-441

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها