اقسام رودها

فارسی 5158 نمایش |

هنگامی که نام رود برده می شود، رودخانه های بزرگ و کوچکی که در روی زمین جریان دارد، به خاطر می آید. البته این رودها، چنانچه در پیش گفته شد، ضامن حیات در کره زمین می باشند. چه اگر زمین صاف می بود، و پستی و بلندی نداشت، آبهای باران روی زمین می ماندند و به سوی دریاها نمی رفتند، جائی بر روی زمین برای زراعت باقی نمی ماند چون جای زراعتها را مردابهای حشرات زا می گرفتند، و حشرات آن قدر فراوان می گشتند، که اثری از گیاه و جانوران و انسانها بر روی زمین باقی نمی ماند. رودها جور دیگر نیز در زمین و پیرامون آن موجود است.

رودهای زیرزمینی
در زیر زمین، رودها و جویهائی در جریان است که گاه به وسیله چشمه سارها از زمین بیرون می آید و گاهی بشر به وسیله کاریزها و چاهها از این آبهای زیرزمینی بهره برداری می کند. می گویند: در زیر شهر تهران، بخش خیابان ایران، جوئی در جریان می باشد که از سوی توچال می آید و تا سر قبر آقا به دنبالش رفته اند. در پیرامون جنوب شهر مشهد که گل خطمی نامیده می شود رودخانه زیرزمین در عمق هشتاد متری کشف کرده اند. در نزدیکی سبزوار رودخانه زیر زمین دیگر یافته اند. بستر این جریانهای زیرزمینی، پر از شن می باشد ولی شنها مانع از جریانهای آنها می باشد. این رودها دارای ماهی نیز می باشند که در قسمت فوقانی شنها که مرطوب است جای دارند. این رودهای زیرزمینی انبار ذخیره آب برای بشر می باشند که هرگاه بشر به علل زمانی یا مکانی از آبهای آسمانی محروم شد، او این ذخیره های عظیم را برای بشر قرار داده که در قحطی نیفتد. ولی بشر سپاسگذاری نمی کند و شکرگزار این الطاف نمی باشد.

رودهای دریائی
در دریاها، رودهای عظیمی در جریان می باشند که از سوئی به سوی دیگر جریان دارند. آب پاره ای از این رودها گرم است. نتیجه جریان آنها آن است که منطقه سردسیری را معتدل و قابل زندگی می سازند؛ مانند رود دریائی که از خلیج مکزیک می آید، از وسط اقیانوس اطلس می گذرد و به سوی انگلستان روان است و هوای انگلستان و سواحل فرانسه و اسپانیا را قابل زیست می کند. و نظیر آن در اقیانوس آرام برای کشور ژاپن موجود است که آن را گلف ورد نامند. دانشمندان، نقشه یک رود دریائی را که در اقیانوس آرام به عرض 400 کیلومتر در جریان است، اخیراً تهیه کرده اند. موسسه اقیانوس شناسی دانشگاه کالیفرنیا اعلام کرد که این جریان آب در سطح اقیانوس نیز مشهود است و در طول خط استواء تا 5600 کیلومتر، به سوی شرق می رود، و قدرت آن، هزار برابر رودخانه های عظیم می باشد. عجیب این جا است که دانشوران، در اثر عملیات اکتشافی یک رود ضعیف دیگر نیز کشف کرده اند که به سوی باختر در حرکت می باشد و در زیر آن رود عظیم جریان دارد و به سوی خاور می رود. آیا سرچشمه رود فوقانی از کجا است؟ و از چه منبعی این همه آب عظیم در میان آن دریای بزرگ یافت شده است؟ آیا این رود عظیم به کجا می رود و چه می شود؟ پاسخ این پرسشها را دانش آینده بایستی بدهد. آیا این رودهای دریائی نشانه عظمت و بزرگی آفریننده آنها نمی باشد؟

رودهای زیردریائی
در زیر رشته جریان خلیج، در اقیانوس اطلس، که از خلیج مکزیک بیرون می آید و در اقیانوس اطلس جاری می گردد و مغرب اروپا را گرم می کند، دانشمندان، رشته آب دیگری را کشف کرده اند در عمق ده هزار پا که برخلاف سیر رشته آب خلیج جریان دارد و سرعتش 13 کیلومتر در شبانه روز می باشد. تاکنون علت این جریان کشف نگردیده است. دانشمندان، جریان زیر دریائی دیگری در منطقه استوائی اقیانوس آرام، در عمق شصت متری، کشف کرده اند. قطر این رود زیر دریائی، تا عمق سیصد متری، جمعاً 240 متر می باشد. و طول آن، از شرق به غرب 5000 کیلومتر است. دانشوران این رودخانه زیردریائی را جریان کرامول نامیده اند کرامول در اقیانوس آرام و خواهرش در اقیانوس اطلس، و صدها جریانهای دیگر، خواه زیرین باشد و زبرین، نشانه قدرت نامتناهی آفریدگار این جریانها خواهد بود.

رودهای هوائی
بعضی از مناطق کره زمین، از نظر منطقه، بسیار سرد و یا بسیار گرم می باشد و قابل زیست نیست. ولی او، آری او، هوای آن مناطق را به وسیله دیگر، تغییر داده و معتدل و قابل زیست ساخته است. آن وسیله دیگر، جریانهای هوائی است که ما آنها را رودهای هوائی می نامیم. رودهای هوائی گرم، سردسیرها را گرم می کند و رودهای هوائی سرد، گرمسیرها را سرد می کند. رودهای هوائی بر دو گونه اند: موقت و همیشگی. در تابستان می بینیم که هوا چند روزی معتدل و خنک می شود. در زمستان می بینیم که هوا گاهی گرم و آسایش بخش می گردد. این دو در اثر رودهای هوائی موقت می باشد. رودهای هوائی همیشگی این جهان، پیوسته مناطق عبور خود را معتدل نگاه می دارند. رودهای هوائی گرم آسیا، سواحل سرزمین آلاسکا را که مرز جنوبی قطب شمال به حساب می آید، معتدل می سازد، اعتدال هوای انگلستان و فرانسه، نیز در اثر رود هوائی دائم و گرمی است که از مناطق استوائی آمریکا می آید.

رودهای ابری
ابرها، بستر مخصوصی دارند و آنجا را برای کشت محصول برای بشر آماده می کنند. این رودهای ابری هیچ وقت در انجام وظیفه کوتاهی نمی کنند، بستر خود را حاصلخیز و پرباران قرار می دهند. آیا این ابرها مأموریت دارند که سرزمینی را آبیاری کنند؟

رودهای برقی
در سال جغرافیائی بین المللی، دانشمندان، راز جدیدی کشف کرده اند. این راز عبارت از رودخانه عریضی است که در اطراف خط مغناطیسی استوا جریان دارد و از خود نیروی برق به اطراف می دهد. دانشمندان تاکنون نمی دانند که این موضوع تا چه اندازه بر فرستنده های بی سیم تأثیر دارد و به همین جهت مشغول مطالعه هستند؛ تا راز آن را کشف نمایند. اگر بر این رودها، رودهای شنی را بیافزائیم که در سفر کرمان دیدیم که از سوئی به سوی دیگر، جریان داشت و اتوموبیل ها از میان آن عبور می کرد چیز تازه ای نگفته ایم. هوا از شن سبکتر است پس چگونه شنها را از این جا به جای دیگر می برد!

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 141-136

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها