تورات

فارسی 12334 نمایش |

تورات، لفظ عربی شده کلمه «تورا» به زبان عبری است که به معنای تعلیم و آموزش یا ارشاد است، یهودیان آن را ناموس، شریعت و قانون می دانند، اما «تورات» در متداول ترین کاربرد، نام پنج سفر کتاب اول عهد عتیق (تورات) و از کتاب مقدس یهودیان است که به "اسفار خمسه" نیز مشهور است. واژه تورات، گاه بر کل "عهد عتیق" اطلاق می شود. این تورات را به عقیده یهودیان، خداوند از طریق موسی کلیم الله، یکی از پیامبران اولوالعزم (صاحب کتاب) در کوه سینا به بنی اسرائیل در پنج کتاب (سفر) ابلاغ کرده است. از همین رو، اعتقاد به آسمانی بودن تورات از ضروریات دین یهود است!! بیشتر یهودیان معتقد هستند که تورات به دو صورت کتبی و شفاهی، در مدت چهل سال اقامت بنی اسرائیل در بیابان بر موسی نازل شد و او آن را بر قوم خود آموخت و این مطالب بر سطح دو لوح سنگی بود. در این کتاب (تورات) که دستورات اصلی مربوط به راه و رسم زندگی اخلاقی و جسمانی آمده است، از ابتدای آفرینش شروع و با بیان مرگ حضرت موسی، قبل از تسخیر کنعان توسط بنی اسرائیل، تمام شده است. باید گفت که یکی از مجموعه کتابهای دینی یهودیان که به اختصار «تنخ» می گویند، "تورا" یا "اسفار خمسه" معروف به شریعت حضرت موسی است!

ساختار و تقسیم بندی کتاب تورات
این پنج سفر کتاب اول یا این پنج کتاب سفر از کتاب مقدس عبارتند از:
1- سفر تکوین یا پیدایش؛ در اینجا داستان آفرینش جهان و سلسلة النسب انسان، سرگذشتی از آدم و حوا، نوح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و فرزندان اوست و با سرگذشت مرگ حضرت یوسف (ع) به پایان می رسد.
2- سفر خروج؛ در اینجا مطالبی چون ماجرای بردگی بنی اسرائیل در مصر، تولد و پیامبری حضرت موسی، خروج بنی اسرائیل از مصر و سرگردانی آنها در بیابان است. در این سفر خروج، احکام بسیاری گفته شده و اعطای ده فرمان یا «احکام عشره» به حضرت موسی در همین بخش است.
3- سفر لاویان؛ شامل احکام دینی و شرعی و آداب و قواعدی است که در واقع به منزله کتاب راهنمای کاهنان بنی اسرائیل از «سبط لاوی» و آداب عبادت در معبد و حدود طهارت و پاکی و نهی از زنا با محارم و سایر روابط جنسی و اوقات مقدس و اعیاد خاص است.
4- سفر اعداد؛ شامل مسافرت بنی اسرائیل در دشت (بیابان) و حوادثی که بین راه مصر و سرزمین موعود بر این قوم گذشت و فتح اراضی کنعان است.
5- سفر تثنیه؛ تکرار شرایع و مقررات و فرمان های اسفار قبلی از زبان حضرت موسی خطاب به بنی اسرائیل به طور اختصار و تعیین یوشع به عنوان رهبر بنی اسرائیل و در نهایت، درگذشت حضرت موسی پیغمبر است و چون تکرار احکام و گزارش های قبلی است، گاه آن را «تکرار تورات» یا «تورت مکرر» گویند.
در سنت یهودیت و مسیحیت، تورات را به موسی نسبت می دهند ولی چنین برداشتی ندارند که عین الفاظ تورات، وحی الهی است. لذا از این نظر با مسلمانان فرق دارند، زیرا مسلمین تورات تحریف نشده را عین وحی الهی می دانند!!

تورات در زندگی عبادی و عقیده یهودیان
یهودیان ملتی به معنای واقعی اهل کتابند ولی از آنجا که فرقه های مختلفی هستند، نظرات گوناگونی نیز در بین آنها دیده می شود. با این وصف، بر اساس بندهای 8 و 9 اعتقادنامه 13 ماده ای یهودیان که ابن میمون (متوفی 601) تنظیم کرده، هر یهودی راست اعتقاد باید گواهی دهد که همه تواری (توراة) مقدس از جانب خداوند وحی شده و در هیچ زمانی تغییر نیافته و نخواهد یافت. تورات مرجع اصلی قوانین و مقررات زندگی روزمره یهودیان است. قرائت تورات، یکی از مهمترین وظایف مؤمنان یهودی است که عمدتا باید یا به صورت روزانه و یا روزی دو بار (صبح و شام) سه پاراشا یعنی "بخش" از تورات را که با کلمات «بشنو ای اسرائیل» شروع می شود، بخواند و یا به صورت هفتگی در کنیسه قرائت شود.
هر هفته روز شنبه (شباط) به طور معمول یک پاراشا (بخش) کامل از روی توراتی که با دست بر طوماری از پوست حیوان حلال گوشت نوشته شده، خوانده می شود. به این ترتیب هر 54 پاراشای تورات که شامل 5845 پاسوق یعنی آیه است در مدت یکسال یک دور قرائت شده است. باید گفت که قرائت تورات، خود، مراسم خاصی دارد که بهتر است در جای مربوطه مطالعه شود. قرائت تورات علاوه بر شنبه، روزهای دوشنبه و پنجشنبه در اول هر ماه، ایام عید، و در روزه های عمومی، در مراسم تکلیف نوبالغان پسر و دختر مرسوم است.

تورات و قرآن
کلمه تورات 18 بار و عناوین دیگری از آن مانند کتاب صحف موسی و... در قرآن ذکر شده است. قرآن کریم تصریح دارد که خداوند تورات را به وسیله وحی بر موسی (ع) نازل کرده، سوره های آل عمران آیه 3، سوره مائده آیه 44 در قرآن گفته شده که حضرت عیسی مسیح و پیامبر اسلام، تصدیق کننده آن هستند. سوره های مائده آیه 46 و در آیه 5 سوره جمعه آمده است: کسانی که تورات بر آنها عرضه شده و سپس حق را چنانکه باید و شاید به جای نمی آورند، مانند درازگوشی هستند که کتابهائی حمل می کنند و نکته مهم که در قرآن اشاره شده اینکه یهودیان انتظار پیغمبر آخرالزمان حضرت محمد (ص) را داشته و وصف او را در تورات داشتند. (اعراف/ 157)

تحریف تورات
تحریف یا تغییر و در لغت به معنی گردانیدن سخن و خصوصا در مورد تغییر دادن کتاب است. تحریف در تورات، ریشه در قرآن کریم دارد که تأکید شده است که کتابهای آسمانی یهودیان و مسیحیان (تورات و انجیل) تحریف شده است.
آیه 75 سوره بقره: گروهی از یهودیان کلام خدا را می شنوند و به رغم اینکه آنرا می فهمند، تحریفش می کنند.
آیه 79 سوره بقره، آیه 78 سوره آل عمران، همین معنا را دارد که کسانی به دست خود، کتابی می نویسند و می گویند که از جانب خداست.
آیه 46 سوره نساء و آیه 13 سوره مائده، به مسئله تحریف کلام از جانب اهل کتاب اشاره دارد.
آیه 41 سوره مائده، باز همین نکته را با تعبیر دیگری آورده است.
در مصادیق این تحریف به موضوعات مختلفی اشاره شده که باید در قسمت مربوطه مطالعه شود. فقط یک موضوع تحریف شده مهم را در اینجا بیان می کنیم و آن، وصف پیغمبر اسلام و بشارت به پیامبری اوست. همچنانکه در قرآن هم بیان شده، در تورات و انجیل هم آمده ولی یهود و نصارا، آن را تحریف کردند. علامه طباطبایی: از آیه 43 سوره آل عمران اینطور برمی آید که توراتی که اینک در دست یهودیان است، شامل بخشی از تورات واقعی است که بر موسی نازل شده و بخشی از آن هم دچار تحریف و تغییر شده است.

قدمت تورات
در مورد قدمت آن، آرای مختلفی بین محققان است. ظاهرا مجموعه "اسفار خمسه" در حدود سال 400 قبل از میلاد بسته شده است، به این معنی که دیگر متن جدیدی را برای افزودن به آن نمی پذیرفتند و در نهایت حدود سال 100 میلادی (اسفار خمسه – تورات) تثبیت شد و از این تاریخ به بعد نمی توان برای آن سیری تاریخی مستقل از عهد عتیق در نظر گرفت. به نظر برخی نیز بخش هایی از آن متعلق به 10 قرن قبل از میلاد و جدیدترین بخش آن نیز مربوط به 5 قرن قبل از میلاد است.

منـابـع

دانشنامه جهان اسلام

دائرة المعارف تشیع

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها