نقد ادعای دکتر عبداللطیف

فارسی 6056 نمایش |

جریان دومی که در مورد استناد آقای دکتر سید عبداللطیف واقع شده جریان حدیبیه است. ایشان می گویند: "به طوری که بخاری و ابن هشام نقل کرده اند... پیغمبر عهدنامه را گرفت و با دست خود نوشت". اولا بخاری در یک روایت چنین نوشته و در روایت دیگر مخالف آن را نوشته است. علمای اهل تسنن تقریبا اجماع کرده اند که هر چند ظاهر عبارت بخاری موهم این است که خود رسول اکرم نوشته است ولی منظور راوی این نبوده است. سیره حلبی پس از آنکه طبق معمول جریان را نقل می کند و حتی می نویسد: "پیغمبر اکرم برای محو کلمه رسول الله از علی کمک گرفت"، روایت بخاری را نقل می کند و می گوید برخی مدعی شده اند که این یک معجزه بود که از آن حضرت ظهور کرد. ولی بعد می گوید: "بعضی گفته اند این روایت را به این شکل اهل علم معتبر نمی دانند. مقصود این است که پیغمبر امر کرد به کتابت نه اینکه خود نوشت". می گوید: "ابوالولید باجی مالکی اندلسی که خواست ظاهر عبارت بخاری را بگیرد، مورد انکار شدید علمای اندلس واقع شد". و اما سیره ابن هشام اصلا چنین چیزی ندارد و معلوم نیست چرا آقای دکتر سید عبداللطیف چنین نسبتی به ابن هشام می دهد.
از جنبه تاریخی، آنچه از اکثر نقل ها استفاده می شود این است که هر چه نوشته شد به وسیله علی (ع) بود، تنها از عبارت طبری و ابن اثیر بر می آید که پیغمبر با اینکه نوشتن نمی دانست، برداشت و خودش نوشت. تازه حداکثر این است که پیغمبر در دوران رسالت، یک نوبت یا بیشتر نوشته است و حال آنکه محل بحث، دوران قبل از رسالت است.

منـابـع

مرتضی مطهری- پیامبر امی- صفحه 131-129

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد