متولیان کعبه و مسجدالحرام از نظر قرآن

فارسی 4144 نمایش |

در آیه 34 سوره انفال آمده است: «و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجدالحرام، و ما کانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون؛ و چرا خدا آنها را عذاب نکند در حالی که آنها جلوی مردم را در ورود به مسجدالحرام می گیرند و آنها صاحب اختیار نیستند، صاحب اختیار آن نیستند، صاحب اختیار آن فقط متقین هستند.
اشاره ای به خصوص قریش دارد و شامل بعد از قریش هم می شود. می گوید مردم قریش مستحق عذاب هستند.
اینها مانع مردم از مسجدالحرام شده و خودشان را اولیاء و متولیان مسجدالحرام می دانند. قریش خودشان را متولیان کعبه و مسجدالحرام می دانستند، می گفتند کعبه مال ماست، هر که را می خواستند را ه می دانند یا راه نمی دادند. چون اینها در مکه ساکن بودند خانه ها و زمین ها را مال خودشان می دانستند.
قرآن با این فکر مبارزه کرد. گفت: هیچ کس تا دامنه قیامت حق ندارد ادعا کند من اختیار دار مسجدالحرام و کعبه هستم. این دو متعلق به عموم مردم متقی و مسلمان است.
آیه ای است در آیه 25 سوره حج: «سواء العاکف فیه و الباد؛ مردم بومی و کسانی که از خارج می آیند مساویند.» سرزمین مکه وضع خاصی دارد. قرآن نیز همین منطق را پیروی می کند، می گوید آنها مستحق عذابند، متولیان مسجدالحرام متقیان عالمند. حرمی است متعلق به مسلمانان دنیا و متقیان.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد3- صفحه 41

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد