سهل بن عبدالله تستری

English فارسی 16025 نمایش |

نام: ابومحمد سهل تستری
جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالله بن یونس بن عیسی بن عبدالله
تولد و وفات: (۲۰۰ /۲۰۳ - ۲۷۳ /۲۸۲ /۲۸۳) قمری
محل تولد: ایران - خوزستان - شوشتر
شهرت علمی و فرهنگی: مفسر و صوفی

توضیحات
وی از اقران جنید و از مریدان ذوالنون مصری بود و جامع شریعت و طریقت و حقیقت. سهل نه فقط صوفی زاهد بلکه در عین حال سنی، از هواخواهان طریقهٔ اهل حدیث و از مخالفان معتزله به شمار می‌رود، عقاید وی در مباحث مربوط به کلام و نقد اقوال معتزله به ‌وسیلهٔ شاگرد وی ابن سالم بصری شرح و تقدیر شده است. سهل حدیث و فقه را از دائی و استاد خویش محمد بن سوار، شاگرد مکتب سفیان ثوری آموخت و در تصوف به مالک بن دینار و معروف بن علی منسوب شد. در مکه نیز یک چند به صحبت ذوالنون مصری رسید و چندی هم در بصره در حال نفی و تبعید وفات یافت. سهل بنیانگذار فرقهٔ سهلیه صوفیه بود که بناء آن بر اجتهاد و مجاهدهٔ نفس است. از آثار وی: رقائق المحبین؛ مواعظ‌ العارفین؛ جوابات اهل الیقین؛ تفسیر القرآن العظیم؛ قصص الانبیاء؛ الغایهٔ لاهل النهایهٔ.

منـابـع

سایت آفتاب

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها