سلیمان ابن رزین

فارسی 6500 نمایش |

اولین پیک شهید در اسلام
یکی از غلامان امام حسین بن علی (ع) و نماینده ی معتمد آن امام که کنیه اش ابی رزین بود و بسیار شجاع و جنگجو. پدرش رزین و مادرش کبشه، کنیزی بود که امام حسین (ع) او را در خانه ی یکی از همسرانش (ام اسحق) گماشته بود که بعدا او را برای رزین تزویج کرد و از او سلیمان متولد شد و به غلامی امام حسین (ع) در آمد. پس از مرگ معاویه جنبش بزرگی برای بیعت با حسین بن علی (ع) در شهر بصره آغاز شد و شیعیان آنجا برای بیعت با آن حضرت به تکاپو افتادند. آن زمان امام حسین (ع) در مکه بود لذا نامه هایی در این باره برای بزرگان و سران قبایل پنج گانه ی شهر بصره نوشت و آن ها را به دست سلیمان سپرد تا به بزرگان شهر بصره برساند. کسانی چون احنف بن قیس تمیمی، منذر بن جارود، مالک بن مسمع بکری و...

در متن نامه حضرت امام حسین (ع) بعد از حمد خدا و اقرار به رسالت پیغمبر اکرم و اوصیای او، حقانیت خود را برای رهبری ابراز کرد و آنها را به سوی خدا و رسولش فرا خواند و فرمود: «من فرستاده ام را با این نامه به سوی شما فرستادم و شما را به کتاب خدا و سنت رسولش فرا می خوانم زیرا سنت رسول الله از بین رفته و بدعت زنده و پایدار شده. اکنون اگر سخنم را بشنوید و دعوت مرا اجابت کنید، نجات می یابید و هدایت می شوید و به رستگاری می رسید.» سلیمان نامه ها را برد و به سران قبایل رساند. برخی از آن اشراف بصره بعد از خواندن نامه، قول مساعد و وعده ی حمایت و اطاعت دادند ولی منذربن جارود، (کارگزار یزید بن معاویه در بصره) از ترس اینکه ممکن است توطئه ای از طرف عبیدالله بن زیاد در کار باشد (زیرا دخترش، بحریه، زن عبیدالله بود)، نامه را به همراه سلیمان بن رزین نزد عبیدالله فرستاد. سلیمان پس از انجام دادن مأموریت خویش و رساندن نامه، در همان شبی که عبیدالله بامدادان قصد حرکت به کوفه را داشت، دستگیر شد و به دستور عبیدالله بن زیاد یک روز قبل از حرکتش به سوی کوفه، او را گردن زدنند. (به نقل برخی از مورخان او را به دار آویختند.) آن گاه عبیدالله سخنرانی شدیداللحن و تهدیدآمیزی کرد و عازم کوفه شد تا زودتر از امام حسین (ع) به آن شهر برسد. به این ترتیب سلیمان قبل از حضرت مسلم بن عقیل به شهادت رسید. گویند او اولین پیغام آوری بوده که در اسلام به قتل رسیده است. نام قاتل او سلیمان بن عوف الحضرمی است که در سلام امام زمان (ع) در زیارت ناحیه مقدسه نیز به او اشاره شده است.

منـابـع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

شیخ عباس قمی- نفس المهوم

سید عبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آئینه اسناد (مترجم سید علی ابن الحسین علوی)

دائرة المعارف تشیع به نقل از: فرسان الریجا، تاریخ طبری، الاقبال، نقدالرجال و...

سید محمدحسین حسینی- نامه های حسین بن علی علیه السلام

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها