ماجرای نگین اهدایی نجاشی به پیامبر (ص)

فارسی 1345 نمایش |

وقتی خبر نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله به حبشه رسید، نجاشی ( پادشاه عادل و حق جوی حبشه) به وزرای خود گفت: من می خواهم این شخصی که در مکه ادعای پیامبری می کند امتحان کنم. ابتدا هدایایی نزد او می فرستم و در میان آنها نگین یاقوت و نگین عقیق می گذارم. اگر او دنیاطلب باشد، یاقوت را برای خود برمی دارد و اگر پیغمبر به حق باشد، عقیق را برمی دارد. هنگامی که این هدایا به پیامبر صلی الله علیه وآله رسید، آنها را پذیرفت و بین اصحاب خود تقسیم نمود و برای خود چیزی جز نگین عقیق برنداشت. سپس آن را به علی علیه السلام داد و فرمود: ای علی! جمله «لا اله الا الله» را را روی نگین بنویس. امام علی علیه السلام آن نگین را نزد حکاک (نگین ساز) برد و فرمود: روی این نگین دو جمله بنویس، جمله «لا اله الا الله» و جمله ای هم به درخواست خودم و آن: «محمد رسول الله» است. نگین ساز به همین سفارش عمل کرد. امام علی علیه السلام نگین را به حضور رسول خدا صلی الله علیه وآله آورد. آن حضرت دید روی آن به جای یک جمله، سه جمله نوشته شده است، به علی علیه السلام فرمود: من گفته بودم فقط جمله «لا اله الا الله» نوشته شود. علی علیه السلام عرض کرد: سوگند به حق تو، من به نگین ساز گفتم یک جمله را که تو دوست داری «لا اله الا الله» بنویسد و یک جمله را که من دوست دارم «محمد رسول الله» به آن اضافه کند. ولی از جمله سوم کاملا بی خبرم. همان دم جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه وآله نازل شد و عرض کرد: پروردگار بزرگ می فرماید: تو آنچه دوست داشتی «لا اله الا الله» نوشتی، علی علیه السلام نیز آنچه دوست داشت «محمد رسول الله» نوشت و من در آن نگین جمله ای که دوست دارم ، یعنی «علی ولی الله» را نوشتم.

منـابـع

محمد محمدی اشتهاردی- داستان دوستان – از صفحه 253 تا 254

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها