محصولات چاپی نشر جام طهور

کتاب آه

«کتاب آه» کاری است از «نشر جام طهور.» این کتاب حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم» است؛ کتابی که غالب مطالب صحیح مقاتل تاریخی را در خود گرد آورده و جزء جزء حادثۀ قتل حسین ابن علی(علیه السلام) را ثبت کرده است. نفس المهموم را «محدث قمی» به زبان عربی تألیف کرده و بیش از پنجاه سال پیش، «علامه ابوالحسن شعرانی» به فارسی ترجمه کرده است.

کتاب آه روایتی است از مقتل امام حسین(علیه اسلام)؛ شامل وقایع پس از بیعت مردم با یزید ابن معاویه، خروج امام از مدینه، حرکتش به سوی عراق و وقایع کربلا تا بازگشت خاندان حضرت حسین ابن علی(علیه اسلام) - بی او- به مدینه.

پایان کتاب، واژه نامه و نقشۀ حرکت امام حسین(علیه السلام) از مدینه تا کربلا قرار دارد.    

نوبت چاپ : نهم  

 

مقتل صوتی کتاب آه

«مقتل صوتی کتاب آه» یکی از آثار تولیدشده در «نشر جام طهور» است. این اثر، بازخوانی صوتی «کتاب آه» با صدای «عبدالله حقیقت» است. «کتاب آه» حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم» است؛ کتابی که غالب مطالب صحیح مقاتل تاریخی را در خود گرد آورده و جزء جزء حادثۀ قتل حسین ابن علی(ع) را ثبت کرده است. «نفس المهموم» را «محدّث قمی» به زبان عربی تألیف کرده و بیش از پنجاه سال پیش، «علامه ابوالحسن شعرانی» به فارسی ترجمه کرده است.

مجموعۀ صوتی کتاب آه در 10 سی دی صوتی با بسته بندی زیبا عرضه شده است.

نوبت چاپ: ششم 

 

رسم وفا

رسم وفا کتابی است از نشر جام طهور، که به زندگی شهدای غیرهاشمی کربلا میپردازد. آنچه در کتب و منابع تاریخی – خصوصا منابع فارسی- آمده عمدتاً زندگی و شرح حال شهدای بنی هاشم و عدۀ انگشت شماری از غیر بنی هاشم است؛ مانند حبیب ابن مظاهر، حر ابن یزید ریاحی و مسلم ابن عوسجه؛ و دربارۀ سایر شهدا و یارانی که از خاندان بنی هاشم نبوده اند فقط به ذکر نامی کوتاه و یا توضیحی گذرا و عمدتاً ناقص بسنده شده است. از این رو در کتاب رسم وفا قصد بر آن بوده که هرچه در خصوص یاران غیرهاشمی امام حسین (ع) در منابع تاریخی و مقاتل و زیارت ناحیۀ مقدسه ذکر شده گردآوری شود و پس از تنظیم و تنقیح در اختیار خوانندگان عزیز قرار گیرد.

نوبت چاپ: چهارم 

 

برای تهیۀ محصولات فوق با شماره های زیر تماس بگیرید

22709931-021

09127383891

 

مؤسسۀ فرهنگی هنری جام طهور