انتشار جلد اول تفسیر طهور بازگشت

جلد اول مجموعه تفسیر طهور، شامل سوره حمد و سوره بقره تا آیه 195 منتشر شد.

این تفسیر بر پایه معتبرترین تفاسیر قرآن، به ویژه تفسیر المیزان در قالبی گویا و روان تألیف و تدوین شده است. تفسیر طهور گزینه ای مناسب و مطمئن برای تمام کسانی است که خواهان مطالعه تفسیری عمیق و مستند و در عین حال جذاب و خواندنی از قرآن کریم هستند.

اطلاعات بیشتر