دیدگاه دانشمندان درباره پرندگان و حشرات

فارسی 3253 نمایش |

پرندگان:
* پرهای پرندگان
* تولید مثل در مرغان
* نقشه کلاغ برای شکار موش
* مرغ شکسته بند
* هنرنمائی گنجشک های تشنه
* استخوان پرندگان
* سردخانه عقاب
* نیروی پرش پرندگان
* کرکس و پرستوی مهاجر
* معده فوق العاده شترمرغ
* قطب نمای پرندگان
* مرغ و کارخانه تخم مرغ سازی

عنکبوت:
* هنرنمائی عنکبوت
* کارتونک و شکار حشرات
* صدف شناسی و هواشناسی عنکبوت آبی

حشرات:
* شیوه تکثیر گیاه یوکا
* شیوه تکثیر یک نوع گل
* پشه گز
* شگفتی های سنجاقک
* چشم حشرات
* تخم گذاری پروانه ها
* کارخانه ریسندگی کرم ابریشم
* حشره های نوازنده
* کرم خاکی و سرو سرخ

زنبور:
* ملکه زنبور عسل
* گیاه شناسی و وقت شناسی زنبور عسل
* قدرت پرواز زنبور عسل
* آدرس دهی زنبور عسل

مورچه/ موریانه:
* ساختمان سازی موریانه
* تعاون و مشارکت مورچه ها
* دانش ذخیره سازی مورچه ها
* مورچه ها و ساختن ضد یخ
* مورچه ها و استخدام حشرات
* هنر مورچه سرخ

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هائی از او- ج 1 و 2

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد