مشاهیر فقهای شیعه از قرن سوم تا سیزدهم هجری

فارسی 6795 نمایش |

مشاهیر فقه از قرن سوم تا سیزدهم هجری عبارتند از:

1- علی بن بابویه قمی
2- عیاشی سمرقندی
3- ابن ابی عقیل
4- ابن جنید اسکافی
5- شیخ مفید
6- سیدمرتضی معروف به علم الهدی
7- شیخ ابوجعفر طوسی معروف به شیخ الطائفه
8- قاضی عبدالعزیز حلبی معروف به ابن البراج
9- شیخ ابوالصلاح حلبی
10- حمزة بن عبدالعزیز
11- سید ابوالمکارم ابن زهره
12- ابن حمزه طوسی
13- ابن ادریس حلی
14- محقق حلی
15- علامه حلی
16- فخرالمحققین
17- شهید اول
18- فاضل مقداد
19- ابوالعباس احمد بن فهد حلی اسدی
20- شیخ علی بن هلال جزایری
21- شیخ علی بن عبدالعالی کرکی
22- شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی
23- مقدس اردبیلی
24- شیخ بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهائی
25- ملا محمدباقر سبزواری معروف به محقق سبزواری
26- آقا حسین خوانساری معروف به محقق خوانساری  
27- جمال المحققین معروف به آقا جمال خوانساری  
28- شیخ بهاء الدین اصفهانی معروف به فاضل هندی  
29- محمدباقر بن محمد اکمل بهبهانی
30- سیدمهدی بحرالعلوم
31- شیخ جعفر کاشف الغطاء
32- شیخ محمدحسن
33- شیخ مرتضی انصاری
34- حاج میرزامحمدحسن شیرازی
35- آخوند ملامحمدکاظم خراسانی
36- حاج میرزاحسن نائینی

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 438-423

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد