شیخ ابوالصلاح حلبی

فارسی 10659 نمایش |

شیخ ابوالصلاح حلبی، او نیز اهل شامات است، شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی بوده و صد سال عمر کرده است. در ریحانة الادب می نویسد که او شاگرد سلاربن عبدالعزیز نیز بوده است. اگر این نسبت درست باشد، می بایست ابوالصلاح، سه طبقه را شاگردی کرده باشد! کتاب معروف او در فقه به نام کافی است. در سال 447 درگذشته است. اگر عمر او صد سال بوده است و در 447 هم وفات کرده باشد او از هر دو استادش بزرگسال تر بوده است. شهید ثانی او را "خلیفة المرتضی فی البلاد الحلبیة" خوانده است.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 426

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد