شیخ عبدالعالی کرکی

فارسی 8908 نمایش |

شیخ عبدالعالی، فرزند محقق ثانی یا محقق کرکی، علی بن عبدالعالی کرکی، است. کرک را قریه ای در جبل عامل لبنان گویند. شیخ عبدالعالی که همنام پدربزرگ خود می باشد، متکلم، محدث و از مفاخر علما و فضلا. او نیز مانند پدرش با شاه طهماسب صفوی، معاصر بوده است. عبدالعالی بعد از اینکه پدرش به عراق مراجعت کرد، او به ایران آمد و در شهر کاشان ساکن شد و آنجا به علوم معقول و منقول و درس و بحث مشغول شد. بیشتر عمرش را در آنجا بود ولی در اواخر عمرش به شهر اصفهان رفت. بسیار مورد تعظیم و تکریم بود و شاه در تعظیم و توقیر آن بزرگوار، نهایت مبالغه میکرد. ایشان همیشه مرجع علماء و دانشمندان آن زمان بود، چه در کاشان و چه در شهرهای دیگر و اکثر علما در اصول و فروع به قول او عمل میکردند. بیشتر فقها و علما و بزرگان اجازه اجتهاد از او داشتند و خود مجتهد بزرگ زمان بود. بعضی از افراد را بعنوان قاضی در بین مردم، منصوب کرد و خودش نیز برای آنان قضاوت میکرد.

شیخ عبدالعالی و بزرگان:
1- مؤلف در روضات او را با عنوان فقیه محقق، محدث، متکلم پارسا، استادی بزرگ، خطاب و می گوید: شیخ از پدرش و علمای معاصر روایت می کرد و میرداماد هم از شاگردان اوست.
2- سید مصطفی تفرشی در رجالش از او نام می برد و می گوید: دانشمندی جلیل القدر و عظیم المنزله و رفیع الشأن و خوش سخن بود و دانش بسیاری از حفظ داشت. او از شاگردان پدرش بود و من خدمت او رسیده ام.
3- دانشمند بزرگ سید حسین عاملی، شاگرد محقق ثانی، در ذیل اجازه ای به یکی از شاگردانش داده، از استادش شیخ عبدالعالی چنین یاد می کند: استاد ما، امام علامه، قدوه المحقین، حجت المتأخرین، شیخ ما، شیخ عبدالعالی اعلم اهل زمان، دارای هوش سرشار و نفس قدسی و سرعت انتقال بود. من شرح کبیر او بر رساله الفیه شهید اول، و رساله العلمیه فی فقه الصلوة الیومیه را نزد او خواندم.
4- اسکندر بیک ترکمان، که معاصر او بود چنین میگوید: سرآغاز جریده فضل و دانش از آن طبقه علیه مجتهد الثانی، فریدالعصر والزمانی، شیخ عبدالعالی است که خلف صدق... شیخ علی عبدالعالی است. این بزرگوار، در سال 993 هـ ق در اصفهان رحلت نمود و تاریخ فوتش ابن مقتدای شیعه است.

تألیفات شیخ عبدالعالی کرکی:
1- کتاب تعلیق الارشاد
2- رساله ای در قبله، به خصوص قبله خراسان
3- رساله العلمیه فی فقه الصلوة الیومیه
4- شرح ارشاد علامه حلی
5- کتاب مناظرات او با میرمخدوم شریفی (ناصبی متعصب در امر امامت)
6- تعلیقات بر رساله علی بن هلال جزائری (استاد روایت پدرش)
7- تعلیقات بر مختصر نافع محقق.

منـابـع

محمدباقر خوانساری- روضات الجنات- ج 4 صفحه 202-199

علی دورانی- مفاخر اسلام- ج 4

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها